Begeleiding

Onder het product begeleiding valt heel veel. Samen met u wordt gekeken naar wat u nodig heeft en hoe Liemzorgt u daarbij kan helpen.

Verzorging

Als u ondersteuning nodig heeft bij de persoonlijke verzorging, dan zit u bij Liemzorgt ook goed. Liemzorgt kan heel veel en maakt graag samen met u een plan op maat naar uw behoeften.

Verpleging

Liemzorgt is bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Ook bijvoorbeeld ervaring met palliatieve zorg en een specialisatie in wondzorg vallen hieronder.

Assessment

Heeft u een (her)assessment en/of een zorgplan nodig? Of heeft u hulp nodig met het aanvragen van een PGB of ongecontracteerde zorg via ZVW? Liemzorgt heeft een BIG-geregistreerde wijkverpleegkundige om u hiermee te helpen.