Assessment

Het aanvragen van assessments, het maken van zorgplannen, en het ondersteunen bij een PGB aanvraag zijn taken die alleen door een BIG geregistreerde wijkverpleegkundige (hbo niveau) uitgevoerd mogen worden. Ook deze zorg kunt u bij Liemzorgt afnemen.

PGB-aanvraag
De wijkverpleegkundige van Liemzorgt kan u helpen bij de aanvraag of het verlengen van een PGB (persoons gebonden budget). Na een uitvoerig gesprek met u over de aanwezige problematiek en de zorgvraag, zal Liemzorgt voor u een zorgplan en indicatie maken welke u tezamen met uw aanvraag kan indienen.
Meer informatie over het PGB kunt u vinden op https://www.svb.nl/int/nl/pgb/

Assessments / zorgplannen
Ook als u zorg afneemt bij uw zorgverzekering via de zorgverzekeringswet, is er soms een assessment en/of zorgplan nodig. Liemzorgt helpt u hier graag bij.

In gesprek met u wordt via de methodiek van Gordon uw zorgvraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt het NANDA-classificatiesysteem (North American Nursing Diagnosis Association) gebruikt om tot verpleegkundige diagnoses te komen. Samen met u wordt gekeken naar welke resultaten u wil en kan behalen bij de zorg. Denk bijvoorbeeld dat u na een operatie in het ziekenhuis weer zelfstandig wilt worden. Deze resultaten worden beschreven met behulp van de NOC (Nursing Outcome Classification). Als laatste worden er aan de gewenste resultaten interventies gekoppeld om deze ook te kunnen bereiken. Deze worden opgesteld via de NIC (Nursing Interventions Classification).
Op deze manier wordt er een zorgplan opgesteld met behulp van officieel erkende classificatie systemen, welke bij zowel het SVB als bij elke verzekering geaccepteerd zal worden.