Tarieven

Liemzorgt levert graag zorg op maat. Dit houdt in dat de verschillende producten hun eigen tarief hebben.

Begeleiding
Voor begeleiding vraagt Liemzorgt een tarief van €40,- per uur. Dit is inclusief reistijd, reiskosten en administratie

Verpleging en verzorging
Het tarief voor verpleging en verzorging wordt bepaald door de zorgzwaarte van de casus en zal in overleg met u besloten worden. Het tarief ligt tussen de €40,- en €60,- euro per uur. Dit is inclusief reistijd, reiskosten en administratie.

Assessments / zorgplannen / PGB-aanvragen
Voor het maken van assessments, zorgplannen en het helpen bij PGB-aanvragen zal een verpleegkundig tarief van €60,- euro per uur in rekening worden gebracht. Dit is inclusief reistijd, reiskosten en administratie. U zult de factuur pas ontvangen als uw aanvraag is goedgekeurd en het budget is toegekent, zodat u deze kosten ook uit uw budget kunt betalen.